MALERGUIDE

STEP 1

HVOR OG HVAD VIL DU MALE?

Color Stories maling er udviklet, så den kan males på næsten alle overflader i dit hjem. Én og samme maling kan bruges på vægge, lofter, samt på grundmalet træ og metal, såsom døre, skabe, møbler, karme og radiatorer, dog ikke el-radiatorer. Derved får alle de malede overflade samme farvenuance, mathed og stærke overflade.

 

STEP 2

HVOR MEGET MALING SKAL DU BRUGE?

Der beregnes 8-10 m2 pr l. Malingen skal påføres i et tyndt lag. Vi anbefaler, at overfladen males 2 gange, derved sikrer man sig, at malingen dækker, og at resultatet bliver som ønsket. Malingen er meget drøj i brug, påfør derfor kun et tyndt lag.

 

STEP 3

ER DU KLAR TIL AT MALE?

Det er en god ide at være godt forberedt, inden malerarbejdet påbegyndes. Det er vigtigt, at overfladerne, der skal males, er helt rene, tørre, fedtfri og fri for løstsiddende materiale. Er der fugt/skader/huller m.m., hvor der skal males, skal dette spartles/udbedres, så det er tørt, inden malerarbejdet påbegyndes. Ligeledes er det vigtigt at evt. rust på jern/radiator m.m. behandles inden maleropstart. Træ og metal skal være grundmalet, og overfladen på emnet skal slibes ganske let, således at malingen binder til overfladen. 

 

SKARPE KANTER: Brug afdækningstape for at få de skarpe afgrænsninger mellem 2 farver. Et tip for at få en helt skarp malerkant: Mal med den eksisterende maling ind over tapen, så du dermed låser for, at den nye farve trænger ind under tapen. Når “låsemalingen” er tør, kan der males, og tapen fjernes straks, du er færdig med at male, og mens malingen stadig er våd.

 

Afdæk gulve og andet, der ikke må komme i berøring af malingen.

 

STEP 4

HAR DU DET RIGTIGE MALERVÆRKTØJ?

Det bedste resultat opnås, når du bruger godt malerværktøj. Brug værktøj, der er beregnet til det emne, der skal males på. Det gør arbejdet lettere, og resultatet bliver meget pænere. Læs mere om "malerværktøj" under tilbehør.

 

For lettere rengøring kan man med fordel anbringe en stor plastpose i sit malerkar. Derved undgår man maling i selve karet.

 

STEP 5

AT MALE

Sørg for at malingen er godt blandet sammen med en rørepind, inden malerarbejdet påbegyndes. Start med at male for oven og arbejd dig ned ad.

 

For det færdige resultat er det vigtigt, at malingen påføres i et meget tyndt lag, da vores maling er meget drøj i brug. Oftest vil det bedste resultat opnås ved at male 2 gange, men det afhænger af underlag.

 

STEP 6

RENGØRING

Efter arbejdet rengøres malerværktøjet. Aftør først med papir, derefter skylles med lunkent vand og afslutningsvis vask med vand og sæbe. Så er værktøjet klar til næste gang, der skal males.

 

Vi glæder os til at se dine farvehistorier.

 

Rigtig god arbejdslyst!

 

Kærligst Camilla & Sussie